ANA SAYFA   İLETİŞİM   WEBMAIL   SİTE HARİTASI   ARAMA   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ TMMOB

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

18 AĞUSTOS 2022, PERŞEMBE   

39

ODAMIZ TÜM ŞUBELERİN KATILIMIYLA KURUM İÇİ EĞİTİM DÜZENLEDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 09.06.2014   Güncellenme Zamanı: 09.06.2014 14:08:28  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 09.06.2014 14:03:14

Kurumsal yapısını geliştirmek, hizmet anlayışını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak isteyen Odamız, 7-8 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da iki günlük Kurum İçi Eğitim düzenledi. Eğitime Odamızın 26 şubesinden Yönetim Kurulu Sekreter Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri, Şube Sekreter ve Sekreter Yardımcıları ile çalışanlar katıldı.

 

Odamız tüm şubelerin katılımıyla Kurum İçi Eğitim düzenledi

Kurumsal yapısını geliştirmek, hizmet anlayışını daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak isteyen Odamız, 7-8 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara`da iki günlük Kurum İçi Eğitim düzenledi. Eğitime Odamızın 26 şubesinden Yönetim Kurulu Sekreter Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri, Şube Sekreter ve Sekreter Yardımcıları ile çalışanlar katıldı.

Yaklaşık 130 kişinin katıldığı, Odamız Yönetim Kurulu`nun da hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan Yaptı. Ersan, İMO`nun 60 yıllık bir meslek örgütü olduğunu ve 60 yıllık birikim ve deneyimiyle üyelerine hizmet verdiğini belirtti. Kurumsal yapının gelişiminde bu tür kurum içi eğitimlerin büyük katkı sağladığını kaydeden Ersan, bu eğitimin yapılması kararının bir önceki çalışma döneminde alındığını ifade etti.

Meslek Odalarına yapılan müdahalelere değinen Ersan, Oda yetkilerinin kısılmasıyla birlikte daha aklıselim, daha çözüm üretici kararlar almak gerektiğine dikkat çekti. Kurum içi eğitimin bu kapsamda düzenlendiğini belirten Ersan, "İki gün boyunca hep birlikte bir şeyleri tartışarak, doğru kararlar alarak süreci devam ettirmek istiyoruz. Sunumların yanı sıra özellikle soru bölümüyle zaman zaman hizmet üretiminde yaşadığımız tıkanıkları aşmaya çalışacağız" dedi. Ersan, eğitim boyunca yapılan sunum ve tartışmaların daha sonra kitapçık halinde basılacağını ve tüm temsilciliklere gönderileceğini kaydetti.

Nevzat Ersan`ın açılış konuşmasının ardından sunumlara geçildi. İMO Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Bildirici Suna`nın moderatörlük yaptığı eğitimde "Açılış ve Genel Değerlendirme, Genel Konular, Bütçe Uygulamaları – Mali Konular, Personel İşlemleri, Temsilciliklerle İlgili İşlemler, Üye İşlemleri, Kurul Komisyonlar, Meslekiçi Eğitim, Yayınlar, Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler, Bilirkişilik İşlemleri, Öğrenci Üye İşlemleri" konu başlıklarında sunum yapıldı.

İlk sunumu İMO İzmir Şube Sekreteri Eylem Ulutaş Ayatar yaptı. İMO`nun yazışma usul ve esasları ile karar alma süreçlerine dair "Genel" başlığıyla sunum yapan Ayatar, yönetim kurulu karar defterinin düzenlenmesi, şube yönetim kurulu kararlarının Oda merkezine iletilmesi ve Oda yönetim kurulundan onay talep edilmesi, kurum içi ve dışı yazışma esasları gibi konularda bilgi verdi.

İkinci sunumun konusu "Bütçe Uygulamaları ve Mali Konular"ydı. İstanbul Şube Sayman Üyesi Nusret Suna tarafından iki oturumda yapılan sunumda Bütçe Uygulama Esasları, Bütçe Uygulama Yönergesi, gelir ve gider bütçeleri hesap planı açıklamaları, tahmini bütçe hazırlanması, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, üye ve üye kayıt ödentileri, Personel Ücretlendirme Yönergesi, Oda Merkezinden onay alınması gereken harcamalar gibi konu başlıklarında sunum yapıldı. 

Üçüncü sunumda "Personel İşlemleri" ele alındı. İki oturumda değerlendirilen bu başlıkta İMO Ankara Şube Sayman Üyesi Lezgin Aras ile İMO İdari İşler Müdürü Müjdat Kılınç sunum yaptı. Bu oturumda Personel Ücretlendirme Yönergesi, personel işe giriş işlemleri, personel işten çıkış işlemleri, bordro hazırlama, personel özlük dosyası, sosyal yardımlar, yıllık izin kullanımı konu başlıklarında bilgi verildi.

İlk günün son sunumu "Temsilciliklerle İlgili İşlemler" başlığında yapıldı. İMO Mersin Şube Sekreteri Necat Demirci tarafından yapılan sunumda temsilcilik atamaları, temsilcilik kurulu kararlarının takibi, temsilcilik muhasebesinin takibi, temsilcilik personeli özlük hakları takibi gibi konular ele alındı.

İkinci günün ilk sunumu "Üye İşlemleri" başlığında yapıldı. İki oturumda ele alınan "Üye İşlemleri" başlığını İMO Yönetim Kurulu Eski Sekreter Üyesi Levent Darı ile İMO Diyarbakır Şube Sekreteri Barış Çetinkaya sundu. Levent Darı, Serbest İnşaat Mühendisliği (SİM) Yönetmeliği, SİM`e neden ihtiyaç duyulduğu, SİM başvuruları için gerekli evraklar, İşyeri Tescil Belgesi (İTB) kayıt işlemleri ve dosya düzeni, İTB yıllık yenileme işlemleri, Oda Kayıt ve Sicil Durum Belgesi düzenleme konularında sunum yaptı.

Aynı başlığın ikinci oturumunda Barış Çetinkaya ise İnşaat Mühendisleri Odası Otomasyon Projesi (İMOP) hakkında bilgi verdi. Çetinkaya, portal üzerinden üye kayıt işlemleri, üye kaydında dikkat edilecek hususlar, kimlik kartı yenilime, üye nakil işlemleri, üye kaydını kapatma ve açma, yabanca üye kaydı işlemleri gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.  

İkinci günün ikinci sunumu "Kurul Komisyonlar" başlığında yapıldı. Sunumu İMO Antalya Şube Sekreteri Selçuk Yılmaz gerçekleştirdi. Yılmaz, şubelerde oluşturulması zorunlu kurul komisyonlar, şube yönetim kurulu tarafından oluşturulabilecek kurullar ve kurul komisyon çalışmalarının amacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Meslek İçi Eğitim" başlığında yapılan sunumu İMO Yönetim Kurulu Üyesi Necati Atıcı gerçekleştirdi. Atıcı, meslek içi eğitimin amaç ve vizyonuna ilişkin değerlendirme yaptıktan sonra, Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği ve Uygulama Esasları, eğitim planlanması, meslek içi eğitimlerin puanlandırılması konularında bilgi verdi.

"Yayınlar" konu başlığında İMO Ankara Şube Sekreter Yardımcısı Erkal Tülek sunum yaptı. Tülek, İMO Yapıt Hazırlama, Basım, Dağıtım ve Yayın Yönetmeliği hakkında bilgi verdikten sonra Odanın süreli yayınları ve kitap basım prosedürünü anlattı. Şube bültenlerinin nasıl olması gerektiği, web sayfasının düzenlenmesi ve e-bültene haber gönderimi ile ilgili de bilgi veren Tülek, İMO`nun yayın ilkeleri hakkında da bilgi sundu. 

"Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler" konu başlığında İMO İstanbul Şube Sekreteri Rezan Bulut sunum yaptı. Bu başlıkta Rezan Bulut, İMO`nun Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği hakkında bilgi verdi. Bulut ayrıca, teknik gezi düzenleme ve etkinliklere sponsor bulma konularında da değerlendirme yaptı.

Eğitimin bir sonraki sunumu "Bilirkişilik İşlemleri" başlığında yapıldı. Bu başlıkta Bursa Şube Sekreteri Fatma Akpancar bir sunum gerçekleştirdi. Akpancar, Kamulaştırma Bilirkişiliği, Bilirkişi Yetki Belgesi Eğitimi, Kamulaştırma Bilirkişi listesi hazırlama, Kamulaştırma Kanunu, Bilirkişi hizmet listelerinin oluşturulması konularında bilgi verdi.

Eğitimin son sunumu "Öğrenci Üye İşlemleri" başlığında yapıldı. Sunumu Adana Şube Sekreter Yardımcısı Dilay Aydoğan yaptı. Aydoğan, İMO Öğrenci Üye Yönetmeliği, öğrenci üye kaydı, üyeliği sonlandırma, öğrenci üye örgütlülüğü organları, öğrenci meclisi ve konseyi, sınıf ve üniversite temsilcilerinin belirlenmesi ve genç-İMO Yaz Eğitim Kampı gibi konularda sunum yaptı.  

Sunumların ardından Nevzat Ersan kapanış konuşmasını yaptı. Ersan, oldukça faydalı bir çalışma yürüttüklerini, zaman zaman yaşanan bazı aksaklıklara çözüm üreten iki günlük verimli bir çalışma gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ersan tüm katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

 

 


Okunma Sayısı: 2260

Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.